baturia Avatar

Các bài tham dự của baturia

Cho cuộc thi Animation of a song for youtube.

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về 3D Animation cho cuộc thi Animation of a song for youtube.
  Đã rút