Sarumal Avatar

Các bài tham dự của Sarumal

Cho cuộc thi Animation of preparing particular food items

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về 3D Rendering cho cuộc thi Animation of preparing particular food items
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về 3D Rendering cho cuộc thi Animation of preparing particular food items
  0 Thích