Freelancer: redromanov
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Face draft

Hello. Is this close to the KyoAni style you wanted? I did face drafts for Mister, Erin and Anne.

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Anime Illustration Contest
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

  • d3xcentric
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Yes that is close :)

    • cách đây 3 năm