BroDesigns Avatar

Các bài tham dự của BroDesigns

Cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #28 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #28 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #28 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #24 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  Bị từ chối
  2 Thích