mochfar Avatar

Các bài tham dự của mochfar

Cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #34 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #34 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #34 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #30 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #30 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #30 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #30 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #30 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  0 Thích