steamrocket Avatar

Các bài tham dự của steamrocket

Cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #26 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #26 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #26 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #23 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #23 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #18 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #18 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #18 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #18 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  Bị từ chối
  2 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #9 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #9 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #9 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  Bị từ chối
  3 Thích