Freelancer: Alaawalid23
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

تعليق صوتي صوت فتاة شابة مصرية بالعربية و الانجليز

https://drive.google.com/file/d/1-19L2jok0AMvnsUvS23A8nAXgLsONmNw/view?usp=drivesdk


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    8
                   cho                     Arabic Female Voice-over
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • Alaawalid23
  Alaawalid23
  • cách đây 4 tháng

  I have already accepted your access request .. I hope you liked my voice

  • cách đây 4 tháng
 • Medicalcenter
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Please accept my access request.

  • cách đây 4 tháng