NOUFY Avatar

Các bài tham dự của NOUFY

Cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe

 1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Bị từ chối
  0 Thích