1. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Đã rút