1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  0 Thích