kangian Avatar

Các bài tham dự của kangian

Cho cuộc thi Aussie Tooth

 1. Á quân
  số bài thi 6
 2. Á quân
  số bài thi 5
 3. Á quân
  số bài thi 4
 4. Á quân
  số bài thi 3
 5. Á quân
  số bài thi 2
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 1
  Đã rút