1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  1 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Auto Repair Shop Business Logo and Banner for Facebook and Business Cards.
  0 Thích