sankhachak Avatar

Các bài tham dự của sankhachak

Cho cuộc thi $2000 - BEST VIDEO EDITOR

 1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về After Effects cho cuộc thi $2000 - BEST VIDEO EDITOR
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về After Effects cho cuộc thi $2000 - BEST VIDEO EDITOR
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về After Effects cho cuộc thi $2000 - BEST VIDEO EDITOR
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về After Effects cho cuộc thi $2000 - BEST VIDEO EDITOR
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về After Effects cho cuộc thi $2000 - BEST VIDEO EDITOR
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về After Effects cho cuộc thi $2000 - BEST VIDEO EDITOR
  Đã rút