jihadL7 Avatar

Các bài tham dự của jihadL7

Cho cuộc thi $6000 - BEST VIDEO Editor - TV Commercial

 1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Video Services cho cuộc thi $6000 - BEST VIDEO Editor - TV Commercial
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Video Services cho cuộc thi $6000 - BEST VIDEO Editor - TV Commercial
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Video Services cho cuộc thi $6000 - BEST VIDEO Editor - TV Commercial
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Video Services cho cuộc thi $6000 - BEST VIDEO Editor - TV Commercial
  Đã rút