sigibischof Avatar

Các bài tham dự của sigibischof

Cho cuộc thi Bandlogo for a Reggae Band: Papa Dula Band

 1. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Bandlogo for a Reggae Band: Papa Dula Band
  5 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Bandlogo for a Reggae Band: Papa Dula Band
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Bandlogo for a Reggae Band: Papa Dula Band
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 139
  Bài tham dự #139 về Graphic Design cho cuộc thi Bandlogo for a Reggae Band: Papa Dula Band
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Bandlogo for a Reggae Band: Papa Dula Band
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 121
  Bài tham dự #121 về Graphic Design cho cuộc thi Bandlogo for a Reggae Band: Papa Dula Band
  Đã rút