Freelancer: rifatrahmaniu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business plan of swiss bank

Sir kindly check this entey. It's a plan of a renowned bank. I hope this will help you. Thank you.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      30
                     cho                       Bank Business Plan Wanted
Bài tham dự #30

Bảng thông báo công khai

 • rifatrahmaniu
  rifatrahmaniu
  • cách đây 7 tháng

  If you like this then you can ask me for full version. Thank you.

  • cách đây 7 tháng