1. Á quân
  số bài thi 6
  Graphic Design Bài thi #6 cho Banner Ad Design for Author/Poet, Shakeim Edmonds - Sizzling for the Season
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Graphic Design Bài thi #1 cho Banner Ad Design for Author/Poet, Shakeim Edmonds - Sizzling for the Season
  Bị từ chối
  0 Thích