1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Author/Poet, Shakeim Edmonds - Sizzling for the Season
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Author/Poet, Shakeim Edmonds - Sizzling for the Season
  Bị từ chối
  0 Thích