patrick12691 Avatar

Các bài tham dự của patrick12691

Cho cuộc thi Banner Ad Design for HSC Study Buddy

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for HSC Study Buddy
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for HSC Study Buddy
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for HSC Study Buddy
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for HSC Study Buddy
  0 Thích