Javed0604 Avatar

Các bài tham dự của Javed0604

Cho cuộc thi Banner Ad Design for Ocho Digital Inc.

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Ocho Digital Inc.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Ocho Digital Inc.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Ocho Digital Inc.
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Ocho Digital Inc.
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Ocho Digital Inc.
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Ocho Digital Inc.
  Đã rút