1. Á quân
  số bài thi 59
  Bài tham dự #59 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích