punterash Avatar

Các bài tham dự của punterash

Cho cuộc thi Banner Design for Online Magazine about "My Mind"

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Design for Online Magazine about "My Mind"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Design for Online Magazine about "My Mind"
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Design for Online Magazine about "My Mind"
  0 Thích