MorrisKid Avatar

Các bài tham dự của MorrisKid

Cho cuộc thi Best video Editor - Project 15

 1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về After Effects cho cuộc thi Best video Editor - Project 15
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về After Effects cho cuộc thi Best video Editor - Project 15
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về After Effects cho cuộc thi Best video Editor - Project 15
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về After Effects cho cuộc thi Best video Editor - Project 15
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về After Effects cho cuộc thi Best video Editor - Project 15
  Đã rút