agoestone Avatar

Các bài tham dự của agoestone

Cho cuộc thi Book Cover Design

 1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design
  Graphic Design Bài thi #65 cho Book Cover Design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design
  Graphic Design Bài thi #62 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design
  Graphic Design Bài thi #52 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích