moro2707 Avatar

Các bài tham dự của moro2707

Cho cuộc thi Book Cover Design

 1. Á quân
  số bài thi 38
  Graphic Design Bài thi #38 cho Book Cover Design
  Graphic Design Bài thi #38 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 37
  Graphic Design Bài thi #37 cho Book Cover Design
  Graphic Design Bài thi #37 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 60
  Graphic Design Bài thi #60 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 61
  Graphic Design Bài thi #61 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 59
  Graphic Design Bài thi #59 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 51
  Graphic Design Bài thi #51 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 50
  Graphic Design Bài thi #50 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 49
  Graphic Design Bài thi #49 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 48
  Graphic Design Bài thi #48 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 47
  Graphic Design Bài thi #47 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 46
  Graphic Design Bài thi #46 cho Book Cover Design
  Bị từ chối
  0 Thích