benpics Avatar

Các bài tham dự của benpics

Cho cuộc thi Book Cover Design for a Contemporary Novel.

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design for a Contemporary Novel.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design for a Contemporary Novel.
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Book Cover Design for a Contemporary Novel.
  0 Thích