Kayes18996 Avatar

Các bài tham dự của Kayes18996

Cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب Book cover design

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích