mesteroz Avatar

Các bài tham dự của mesteroz

Cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب Book cover design

 1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Photoshop cho cuộc thi تصميم غلاف كتاب  Book cover design
  0 Thích