Freelancer: EmanSaied5
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

غلاف كتاب

سلام عليكم ، تصميم الغلاف كما طلبت بالمقاسات الموضحة وقابل للتعديل ارجو ان ينال إعجابك وشكرا :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    15
                   cho                     تصميم غلاف كتاب  Book cover design
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.