Freelancer: AymanebT
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

One of my designs ;)

سلام عليكم ، تصميم الغلاف كما طلبت بالمقاسات الموضحة وقابل للتعديل ارجو ان ينال إعجابك وشكرا


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     تصميم غلاف كتاب  Book cover design
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.