Freelancer: baaziaoussama
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

تصميم غلاف كتاب

السلام عليكم تصميم غلاف كتاب من ابداعي الشخصي تم فيه مراعاة قواعد التصميم. و كذلك اعتماد مبدا البساطة الذي اصبحت تعدمده اغلب الشركات العالمية . و في نهاية اتمنى ان يلقى اعجابكم


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    47
                   cho                     تصميم غلاف كتاب  Book cover design
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.