SemenV Avatar

Các bài tham dự của SemenV

Cho cuộc thi Box Cover Illustration for Board Game

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Box Cover Illustration for Board Game
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Box Cover Illustration for Board Game
  1 Thích