Bảng thông báo công khai

 • hasan812150
  hasan812150
  • cách đây 9 tháng

  sure

  • cách đây 9 tháng
 • daluzzi
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 tháng

  let me see how it looks

  • cách đây 9 tháng
 • daluzzi
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 tháng

  can you please change tag line to "Create your style" or "create your fashion style"

  • cách đây 9 tháng
 • daluzzi
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 tháng

  nice - please leave on it own. Do like #49 which has both invesrse styles

  • cách đây 9 tháng
 • hasan812150
  hasan812150
  • cách đây 9 tháng

  Thanks

  • cách đây 9 tháng
 • hasan812150
  hasan812150
  • cách đây 9 tháng

  hope you like it

  • cách đây 9 tháng
 • hasan812150
  hasan812150
  • cách đây 9 tháng

  with .ng

  • cách đây 9 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...