Freelancer: mhdmaha75
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

I read your discriptions carefully and i try my best.. hope you like it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    297
                   cho                     Brand Identity - Creative Concept and Logo
Bài tham dự #297

Bảng thông báo công khai

 • sellthrough
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Thank you - please suggest an image to go with this and an alternate colour scheme

  • cách đây 4 tháng
  1. mhdmaha75
   mhdmaha75
   • cách đây 4 tháng

   Ok sure sir.. if possibe contact me via chat box.. Thanks sir..

   • cách đây 4 tháng
  2. mhdmaha75
   mhdmaha75
   • cách đây 4 tháng

   sorry for late answering sir.

   • cách đây 4 tháng