sauravT Avatar

Các bài tham dự của sauravT

Cho cuộc thi Brand Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Brand Logo Design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Brand Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Brand Logo Design
  Bị từ chối
  1 Thích