Freelancer: JeanCastroM
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

my version

here's my version of a new logo for you, anything you want to add or change, just let me know


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    88
                   cho                     Brand Logo for a 3D Artist freelancer job
Bài tham dự #88

Bảng thông báo công khai

 • enzothegame
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 1 tháng

  Thanks. Please,see my comments on n°75

  • cách đây 1 tháng