Freelancer: parvez2133
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Brand design for the product container

Dear Sir, Hope you are fine. If you want to make any changes please let me know. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Brand design for the product container/package (Metal Jar) - Saffron Threads
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

 • HouseofJVS
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  It seems plastic jar could you please use metal jar sir

  • cách đây 2 tháng
  1. parvez2133
   parvez2133
   • cách đây 2 tháng

   OK

   • cách đây 2 tháng