davidgraeme Avatar

Các bài tham dự của davidgraeme

Cho cuộc thi Brand sticker from baseball cap brim

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Brand sticker from baseball cap brim
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 139
  Bài tham dự #139 về Graphic Design cho cuộc thi Brand sticker from baseball cap brim
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 128
  Bài tham dự #128 về Graphic Design cho cuộc thi Brand sticker from baseball cap brim
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 141
  Bài tham dự #141 về Graphic Design cho cuộc thi Brand sticker from baseball cap brim
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Brand sticker from baseball cap brim
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Brand sticker from baseball cap brim
  Bị từ chối
  0 Thích