1. Á quân
  số bài thi 134
  Bài tham dự #134 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 133
  Bài tham dự #133 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 132
  Bài tham dự #132 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 131
  Bài tham dự #131 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 130
  Bài tham dự #130 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 129
  Bài tham dự #129 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 128
  Bài tham dự #128 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 127
  Bài tham dự #127 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 126
  Bài tham dự #126 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 125
  Bài tham dự #125 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích