1. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 52
  Bài tham dự #52 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Đã rút