1. Á quân
  số bài thi 111
  Bài tham dự #111 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 110
  Bài tham dự #110 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 109
  Bài tham dự #109 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Đã rút