1. Á quân
  số bài thi 114
  Bài tham dự #114 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích