1. Á quân
  số bài thi 170
  Bài tham dự #170 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 169
  Bài tham dự #169 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích