yashprakash9447 Avatar

Các bài tham dự của yashprakash9447

Cho cuộc thi Branding is needed for a newly formed company.

 1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #1 cho Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #1 cho Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #1 cho Branding is needed for a newly formed company.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 319
  Bài tham dự #319 về Graphic Design cho cuộc thi Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #319 cho Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #319 cho Branding is needed for a newly formed company.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #69 cho Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #69 cho Branding is needed for a newly formed company.
  Graphic Design Bài thi #69 cho Branding is needed for a newly formed company.
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 318
  Bài tham dự #318 về Graphic Design cho cuộc thi Branding is needed for a newly formed company.
  Đã rút