MihaiSincan Avatar

Các bài tham dự của MihaiSincan

Cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Annual Conference and Cruise
  Đã rút