1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Tropical Collections Maldives Pvt Ltd.
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for Tropical Collections Maldives Pvt Ltd.
  0 Thích