barinix Avatar

Các bài tham dự của barinix

Cho cuộc thi Brochure Design for company

 1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company
  Bị từ chối
  0 Thích