HamDES Avatar

Các bài tham dự của HamDES

Cho cuộc thi Brochure Design for company profile

 1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company profile
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company profile
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure Design for company profile
  Bị từ chối
  0 Thích