ashiksh01 Avatar

Các bài tham dự của ashiksh01

Cho cuộc thi Brochure/ flyer/ business card

 1. Á quân
  số bài thi 60
  Bài tham dự #60 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure/ flyer/ business card
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure/ flyer/ business card
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure/ flyer/ business card
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Brochure/ flyer/ business card
  Đã rút