nijapkanav Avatar

Các bài tham dự của nijapkanav

Cho cuộc thi Buff It Out Label Design

 1. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Buff It Out Label Design
  Graphic Design Bài thi #41 cho Buff It Out Label Design
  Graphic Design Bài thi #41 cho Buff It Out Label Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Buff It Out Label Design
  Đã rút