Freelancer: jaswinder527
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Website Design

Sir please check my design at http://bdppl.com/russianinterpreterdubai/ if you want any kind changes please tell us. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    20
                   cho                     Build a visual website for a freelance online interpreter
Bài tham dự #20

Bảng thông báo công khai

 • jaswinder527
  jaswinder527
  • cách đây 4 tháng

  Thanks sir. Do you need any modification in this design. Please let us know

  • cách đây 4 tháng
 • jaswinder527
  jaswinder527
  • cách đây 4 tháng

  http://bdppl.com/russianinterpreterdubai/

  • cách đây 4 tháng